Har du koll på Jaktförordningen?

Som bilist behöver man tydligen känna till Jaktförordningen. Det gjorde inte jag. Men efter nedanstående artikel vet jag vad som gäller. Därför får vi inte glömma att ringa polisen om vi krockar med björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn!

I Dalademokraten kan jag läsa att en 56-årig man från Borlänge döms för jaktbrott i hovrätten, sedan han inte anmält att han krockat med ett rådjur. Mannen har invänt att han inte visste om att han behövde anmäla olyckan, eftersom polisen efter en tidigare krock med en räv gett honom informationen att någon anmälan inte behövde göras.

Tingsrätten skriver i sin dom att med utgångspunkt i det besked mannen anses ha fått av polisen saknas det anledning att förutsätta att han skulle varit medveten om att anmälningsplikt föreligger vid sammanstötning med rådjur. Tingsrätten finner därför villfarelsen som uppenbart ursäktlig. Åtalet ska därmed ogillas.
Hovrätten konstaterar att ett felaktigt besked från en myndighet kan medföra ansvarsfrihet, men eftersom krockar med just rävar inte behöver anmälas så har informationen varit korrekt varför mannen också döms till ansvar.

Av utredningen framgår att mannen kört på ett rådjur utan att snarast möjligt anmäla detta till polisen. Även om rådjuret dog har mannen brutit mot den angivna anmälningsskyldigheten.
Vid anmälan av skadan till försäkringsbolaget mannen däremot information att det skulle anmälas till polisen. Han ringde då polisen genast.

Hovrätten ändrar därför tingsrättens dom och mannen döms till 40 dagsböter á 200 kronor (8000:-) Så var nu försiktigt, när du är ute och åker i Jultrafiken!

Unknown