Mera galenskap!

I ett pressmeddelande från Motormännen står att läsa:

Motormännen reagerar starkt på regerings förslag till höjd energiskatt på bensin med 0,44 kr/l och att energiskatten på dieselbränsle höjs med 0,48 kr/l samt att energiskatten på flytande biodrivmedel höjs i motsvarande utsträckning. Förslag betyder att priset på en liter bensin höjs med 55 öre per liter vid pumpen och dieseln blir ytterligare några ören dyrare per liter.

– Att höja skatten så här mycket på drivmedel är ett direkt slag mot de som bor på landsbygden och som inte har något alternativ till bilen. Sverige är ett glest befolkat land med långa avstånd där många är helt beroende av bilen i sin vardag, säger Fredrik Daveby, vd på Motormännen.

Idag bor 1,2 miljoner av svenskarna på landsbygden. Att byta bort bilen när den blir dyrare fungerar kanske om man bor i innerstan, men för de allra flesta finns det inga alternativ för att kunna ta sig till jobb, vård och omsorg, Nyligen kom VTI (Statens väg- och trafikforskningsinstitut) med en rapport där det framkommer att biltrafiken är kraftigt överbeskattat och betalar in dubbelt så mycket till samhället jämfört med vad som kan motiveras av dess samhällsekonomiska kostnader.

– Det är märkligt att regeringen vill öka överbeskattningen av landets bilister ytterligare med bakgrund av att VTI har visat att en bilägare idag har dubbelt så hög skatt sett till vad det är motiverat. Att vi just nu har relativt låga priser på drivmedel är positivt för bilisten, men det finns inga garantier att det förblir så i framtiden, avslutar Fredrik Daveby. bp


5 reaktioner på ”Mera galenskap!

  1. När jag skriver vi, menar jag 48 % av befolkningen, så visste vi att det skulle bli så här, eller ännu värre. Att alla de andra 52 % av Sveriges befolkning, skulle kunna tycka att detta är en förståndig väg, kan jag inte förstå. För klara för mig hur ni har tänkt?

    Människorna skulle få ett mycket bättre liv på landet, än trängseln i storstaden. Det känns som en lyxbeskattning med nya höjningen, för att kunna njuta av fågelsång och frisk lantluft ute på landsbygden. Många lever säkert på marginalen på landsbygden, skall de inte kunna bo kvar där nu?

    Stefan, Andersson & Romson ska tydligen helt bestämma över våra liv. All valfrihet skall bort, andra ska bestämma över våra liv. Inte ens de som bor i andra länder går fria, utan att denna ”Plakatregering” är ute och demonstrerar även där. Hur skall detta sluta?

    1. Jag har också väldigt svårt att förstå att man kan tycka att regeringens förslag och åtgärder är bra. Ge oss tillbaka en alliansregering!
      Kram

Kommentarer är stängda.